30-03-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen
Share Video
Download video
Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Indkommet materiale#4 - Regnskab 2016 - Teknik- og Miljøudvalget#5 - Låneramme 2016#6 - Regnskab 2016#7 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2016 til 2017#8 - Ansøgning om kommunegaranti - Møn Friskole, tagreparation og indeklimaforbedring#9 - Anlægsregnskab - Tab på garanti, Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark#10 - Anlægsregnskab - Fraflytning og nedrivning af ejendomme#11 - Anlægsregnskab - Langgade 59B, Stege#12 - Anlægsregnskab - Køb af Algade 63, Vordingborg#13 - Anlægsregnskab - Køb af Lilletorv 5.#14 - Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016#15 - Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2014#16 - Anlægsregnskab - Istandsættelses af klasse 6 veje#17 - Anlægsregnskab - Gadebelysning investeringsramme.#18 - Anlægsregnskab - Højvandsdige ved Ore strand#19 - Anlægsregnskab - Opgradering af busstoppesteder#20 - Anlægsregnskab - Energimærkning kommunale bygninger#21 - Anlægsregnskab - Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling#22 - Anlægsregnskab - Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling#23 - Anlægsregnskab - Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.#24 - Anlægsregnskab - Udbygning af Præstø Skole#25 - Anlægsregnskab - Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling#26 - Anlægsregnskab - Byggeprogram Solbakken#27 - Anlægsregnskab - Solvang, demens og ombygning#28 - Frigivelse af anlægsbevilling Job og Borgerservice, Vordingborg#29 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern-Bælt (Næstvedvej)#30 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenoverings puljen 2017#31 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneller i 2017#32 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven#33 - Ansøgning om og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2017#34 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Køb af Præstø Søsportcenter#35 - Stege Skibsværft#36 - Frigivelse af anlægsbevilling til Bårse Børnecenter#37 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 - Bakkebølle Strand#38 - Forslag til lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand.#39 - Endelig vedtagelse Helhedsplan Præstø .#40 - Endelig vedtagelse Helhedsplan Stege#41 - Modernisering af planloven, samt påbud om gennemgang af arealreservationer#42 - 7 kommunale Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021#43 - Kommunens rolle i forventet ny taxalovgivning#44 - Status på driften af Vintersbølle Vaskeri#45 - Det regionale spillested STARS - Aftale 2017-2020 .#46 - Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd .#47 - Godkendelse af tværgående politikker og behandling af indkomne høringssvar#48 - Drøftelse for afvikling af seniorrådsvalg i 2017#49 - Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune#50 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne 2016#51 - Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde#52 - . Bemyndigelse af personer til at forestå vielser#53 - Ændringer i lov om kommunernes styrelse og regionsloven - befordringsgodtgørelse til kommunale giftefogder#54 - Arbejdernes Boligselskab afd. 9 Riddergården - Godkendelse af skema C Renovering#55 - Integrationsrådets årsberetning for 2016.#56 - Fritagelse for hvervet som medlem af Kommunalbestyrelsen pr. 30. marts 2017#57 - Nyudpegning til Kommunalbestyrelsen#58 - Spørgetid

Næste møde i Kommunalbestyrelsen er 30. marts 2017 kl. 18.00. Transmissionen starter ca 10 min før

Denne video er set i alt: 0
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.