22-06-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Indkommet materiale#4 - Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2016#5 - Ændringer til Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune#6 - Forslag til fastsættelse af medlemstal for Kommunalbestyrelsen 2018-2021#7 - Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse#8 - Erklæring om Møn Biosfære#9 - Midler til implementering af affaldsordninger 2018#10 - Høring af Regulativ for jord#11 - Afslutning af 2 minus 1 vej fra Skibinge til Me#12 - Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen#13 - Ansøgning om ændring af anlægsbevilling for havnerenovering i 2015, 2016 og 2017#14 - Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold#15 - Efterkommelse af påbud vedr. reservationer til ferie- og fritidsanlæg#16 - Kommuneplantillæg nr. 31 og Forslag til lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen#17 - Endelig vedtagelse af Lokalplan C 16.00.02 - Bebyggelsesprocenter i Præstø#18 - Businesscase - Borgere på sygedagpenge#19 - Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp#20 - Businesscase - Unge på uddannelseshjælp#21 - Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby#22 - Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016#23 - Revision af styrelsesvedtægter for Dagtilbud og Skoler#24 - Årsberetning 2016 - Magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap#25 - Årsberetning 2016 - Huslejenævn og Beboerklagenævn#26 - Spørgetid#27 - Ansøgning om indtægtsbevilling (Lukket)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 66
De sidste 24 timer: 5
De sidste 7 dage: 66
Den seneste måned: 66
Det seneste år: 66
There is no video in the channel yet. There is no video yet.