25-01-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræde#3 - Ændring til udpegning til delegerede og stedfortrædere til KLs Topmøder 2018-2021#4 - Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Vordingborgskolen#5 - Valg af medlemmet til Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune#6 - Valg af medlemmer til Skatteankenævn Sydsjælland#7 - Valg af medlemmer til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer#8 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd#9 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved Folketingsvalg#10 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved Folkeafstemninger#11 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse - Europa Parlamentsvalg#12 - Valg af medlemmer til repræsentantskabet for TV2 Øst#13 - Valg af medlemmer til Handicapråd#14 - Valg af medlemmer til Femern Bælt Forum#15 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Femern Bælt#16 - Valg af medlemmer til Bygningspræmieringsudvalg#17 - Valg af medlemmer til brugerråd Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm#18 - Valg af medlemmer til brugergruppe Nyord-reservatet#19 - Valg af medlemmer til Bevillingsnævn#20 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Gymnasium og HF#21 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Turismenetværket Sjælland-Møn#22 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Thorvaldsen Samling på Nysø#23 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Teaterforeningen Bøgestrømmen#24 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg#25 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Strømmen, Vordingborg-Møn Produktionsskole#26 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Storstrøms Kunstmuseum (Fuglsang)#27 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for STARS, Storstrøms Amts Rytmiske Spillested#28 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Rødeledfonden#29 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Prins Jørgens Gardes Fond#30 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Prins Jørgens Garde#31 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Mønshallerne#32 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museum Sydøst Dannmark#33 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Liselund Gl. Slot#34 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Geocenter Møns Klint A/S#35 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint#36 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Boligselskab#37 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Boligselskabet Lejerbo, Vordingborg#38 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Boligselskabet Domea#39 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund#40 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Avnø Naturskole#41 - Valg af medlemmer til Samarbejdsforum for DGI-Huset Vordingborg#42 - Valg af medlemmer, formand, social sagkyndig og suppleanter for Huslejenævnet#43 - Valg af medlemmer, formand, social sagkyndig og suppleanter for Beboerklagenævnet#45 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Erhverv#46 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Destinationsudvikling#47 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme#48 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for VisitSydsjælland-Møn aktieselskab#49 - Valg af medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn aktieselskab#50 - Valg af medlemmer til Integrationsråd#51 - Valg af medlemmer til Fællesstyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledningen#52 - Valg af medlemmer og forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om 0- 18 års området#53 - Valg af medlemmer til dialogudvalg med tilhørende lokalråd#54 - Valg af medlemmer til styregruppe for SSP#55 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Cantabile 2#56 - Valg af medlemmer til åstedsforretninger i forbindelse med kommunale ekspropriationer#57 - Valg af medlemmer til Præstø Fjernvarme a.m.b.a#58 - Valg af medlemmer til Arbejdsmarkedsforum 2018-2021#59 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG)#60 - Bemyndigelse af personer til at forestå vielser#61 - 2. behandling - Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen#62 - Integrationsrådets årsberetning 2017#63 - Takster 2018 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne#44 - Valg af medlemmer til de Regionale Politiklagenævn#64 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Værested Toronto#65 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger 2018#66 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af rengøringsmateriel#67 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og tunneller i 2018#68 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018#69 - Endelig vedtagelse af Lokalplan B16.15.01 og Kommuneplantillæg nr. 31 - Boligområde ved Antonihøjen i Præstø#70 - Parkeringsbekendtgørelse - Tilføjelse til delvis parkering på fortove#71 - Salg af kommunal ejendom, Havnepladsen 10, 4720 Præstø#72 - Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af Redningsberedskab#73 - Spørgetid#74 - Nedrivning af bygning (Lukket)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet d. 25. Januar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 194
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 28
There is no video in the channel yet. There is no video yet.