22-03-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2017 til 2018#4 - Regnskab 2017#5 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17#6 - Tilpasning af serviceniveau for Borgerservice#7 - Orientering - Sundhedsaftaleproces 2019-2023#8 - Evaluering af kampagne op til KV17#9 - Indførelse af digitale valglister ved alle valgsteder#10 - Udpegning af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for funktionsperioden 2018 - 2021#11 - Udpegning af medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn aktieselskab#12 - Godkendelse af forslag til ændrede vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a#13 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje#14 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Implementering af affaldsordninger 2018#15 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven#16 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolen - Kastrup afdelingen#17 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - forbedringer af indeklima på Møn Skole - Fanefjord afdelingen#18 - Anlægsregnskab - APV-pulje 2011#19 - Anlægsregnskab APV-pulje 2012#20 - Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner#21 - Anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2011-2016#22 - Anlægsregnskab - Havnerenovering 2015#23 - Anlægsregnskab - Havnerenoveringspuljen 2016#24 - Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportscenter#25 - Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2012-2015#26 - Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016#27 - Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016#28 - Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling#29 - Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling#30 - Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergv#31 - Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes#32 - Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge#33 - Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd#34 - Anlægsregnskab - Ejendomsfonden#35 - Endelig vedtagelse af Lokalplan O 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Idrætshøjskolen Bosei#36 - Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 37 - Stationsområdet i Vordingborg#37 - Igangsættelse af planlægning for 37 ha solcelleanlæg ved Ørslev#38 - Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Damme-Askeby og frigivelse af rådighedsbeløb#39 - Forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade#40 - Godkendelse af Folkeoplysningsrådet 2018-2021#41 - Optagelse af lån til havneudvidelsen etape 2 og 3 og uddybning#42 - Medlemsforslag fra Flertalsgruppen#43 - Spørgetid#44 - Ansøgning om indtægtsbevilling (Lukket)#45 - Udlejning af kommunale arealer (Lukket)#46 - Salg af erhvervsgrund (Lukket)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 22. Marts 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 208
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 55
Det seneste år: 208
There is no video in the channel yet. There is no video yet.