26-04-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 26. april 2018#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Indkommet materiale#4 - Forslag til vedtægtsændringer for Stege Fjernvarme samt evt. udpegning af en repræsentant til bestyrelsen#5 - Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S den 17. maj 2018#6 - Udpegning af medlemmer til DGI-Huset Vordingborgs bestyrelse#7 - Årsrapport 2017 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning#8 - Årsrapport og revisionsberetning 2017 for Vordingborg Havn#9 - Ordensreglement for Rådhusparken#10 - (UDGÅET) Vordingborg Boligselskab afd. 2 i Mern - Nedrivning af 4 boliger#11 - Nedsættelse af Udsatteråd i Vordingborg Kommune#12 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner#13 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje#14 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Nordhavn, Præstø og Stege havne i 2018#15 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Forsøg med fleksible boligenheder på Mern Station#16 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Områdefornyelse i Mern#17 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - De Røde Løbere - Byrum i Algade#18 - Anlægsregnskab 2012 - Helhedsplan for ny administrationsbygning#19 - Trafikbestilling 2019#20 - Forslag Kommuneplantillæg nr. 40 og til Lokalplan nr. B 15.18.01 Boligområde ved Langelinie i Stege - Den videre planproces .#21 - Lokalplan S 08.01.01 Bakkebølle Strand og Kommuneplantillæg nr. 29#22 - Orientering om afslag på aktindsigt 2. halvår 2017#23 - Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed#24 - Placering af institution og skoler for FGU#25 - . Spørgetid#26 - Orienteringssag - Tillæg til Lejekontrakt (Lukket punkt)#27 - Salg af kommunal ejendom (Lukket punkt)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet d. 26. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 167
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 12
There is no video in the channel yet. There is no video yet.