21-06-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 21. juni 2018#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Strategi for styring af gæld og likviditet - revision#4 - Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2017#5 - Overførsel af restbevillinger på afsluttede anlæg i 2017#6 - Ansøgning om kommunegaranti på lånoptagelse hos Vordingborg Vand A/S#7 - Valg af medlemmer og forslag til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse og nærdemokrati#8 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Geocenter Møns Klint A/S#9 - Lejerbo - Forhåndsgodkendelse af forhøjelse af grundkapitalindskud#10 - Vordingborg Boligselskab afd. 504, Vesterbo 2 - Orientering om skimmelsvamp#11 - Forslag til mødekalender for 2019 - Kommunalbestyrelsen#12 - Fremadrettet drift for Vordingborg Ungdomsråd#13 - 0-18 års-udvalgets anbefalinger#14 - Vordingborg Kommunes spildevandsindsats#15 - Regulativ for erhvervsaffald 2018#16 - Udvidelse og justering af mulighederne for tilskud til tilgængelighed#17 - Samarbejdsaftale for lystbådehavne#18 - Anlægsregnskab og ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Istandsættelse af færgelejet på Bogø#19 - Nyt gaderegulativ#20 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbyfornyelse 2017#21 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Udvikling af stationsområdet#22 - Forslag til strategiplan for byfornyelse 2019-2022#23 - Lokalplan L 09.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 39 - Bofællesskab Stensby#24 - Opsamling på idéfase vedr. solcelleanlæg ved Ørslev#25 - Opdatering af Integrationsrådets forretningsorden#26 - Spørgetid#27 - Køb af ejendom med henblik på nedrivning - Lukket Punkt#28 - Udbud af kommunal ejendom - Lukket Punkt#29 - Salg af kommunal ejendom - Lukket Punkt

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 21. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 146
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 27
Det seneste år: 146
There is no video in the channel yet. There is no video yet.