11-10-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 11. oktober 2018#2 - Godkendelse af stedfortræder - 11. oktober 2018#3 - Indkommet materiale - 11. oktober 2018#4 - Budget 2019-22 - 2. behandling#5 - Udbud af kapitalforvaltnin#6 - Revideret økonomisk politik#7 - Revidering af politik for bosætning#8 - Revidering af politik for erhverv og arbejdsmarked#9 - Revidering af politik for integration#10 - Revidering af politik for kultur, fritid og idræt#11 - Revidering af politik for pleje, omsorg og værdighed#12 - Revidering af politik for psykiatri og handicap (Fjernet fra dagsorden)#13 - Revidering af politik for sundhed#14 - Revidering af politik for uddannelse#15 - Aflysning af Kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober 2018#16 - Arbejdernes Boligselskab afd. 8 - Fornyet ansøgning om optagelse af lån til nye kloakker#17 - Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Lån til nyt tag#18 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Blomster 2018#19 - Ansøgning om anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til helhedsplan for Stege Vold#20 - Forslag til Lokalplan L 09.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 39 - Bofællesskab i Stensby#21 - DGI Huset Vordingborg's økonomi - udskudt drift af Vandhu#22 - Forlængelse af Affaldsplan 2014-2018#23 - Udvidelse af elevrepræsentationen i skolebestyrelsen ved Gåsetårnskolen#24 - Leverandørkontrakt 2019 - 2020#25 - Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens § 86, (Fjernet fra dagsorden)#26 - Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens §§ 86, 2 og 44 (børn) (Fjernet fra dagsorden)#27 - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling (Fjernet fra dagsorden)#28 - Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (Fjernet fra dagsorden)#29 - Anmodning om udtræden af Børn og Ungeudvalget#30 - Spørgetid - 11. oktober 2018

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 11. Oktober 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen

Denne video er set i alt: 129
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 42
Det seneste år: 129
There is no video in the channel yet. There is no video yet.