20-12-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 20. december 2018#2 - Godkendelse af stedfortræder - 20. december 2018#3 - Planlægning for store solcelleanlæg#4 - Vordingborg Boligselskab Antonibakken - Godkendelse af Skema A.#5 - Anlægsregnskab - Slæbested i Stege Havn#6 - Anlægsregnskab - Spuns ved Langelinie på Stege Havn.#7 - Ansøgning om tillægsbevilling - Havnerenoveringspulje 2018, Færgelejet på Bogø#8 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2019#9 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fremrykning af budgetmidler til 2019 til udarbejdelse af masterplan for lystbådehavne i Præstø og Vordingborg#11 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighedspuljen#12 - Forslag til Lokalplan B01.03.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng#13 - Forslag til Lokalplan T01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose .#14 - Forslag til beskæftigelsesplan 2019#15 - Skorstensfejertakster for 2019.#16 - Godkendelse af abonnementsaftale for ViSP#17 - Beredskabskommissionen - Henlæggelse af beføjelser og pligter#18 - Nedklassificering af offentlig sti mellem Københavnsvej og Voldgade.#19 - Fritagelse fra stedfortrædelse - anmodning fra 2. suppleant Nicolaj Sørensen#20 - Forslag til afholdelse af kommunalbesyrelsesmøder udenfor Vordingborg byrådssal#21 - Integrationsrådet: Udpegning af nyt medlem og suppleant#22 - Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens § 86,1#23 - Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens §§ 86, 2 og 44 (børn)#24 - Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - 2020 - Genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning#25 - Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - 2020 - Personlig pleje og praktisk hjælp til voksne#26 - Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - 2020 - Ydelser efter sundhedsloven.#27 - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling#28 - Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling#29 - Revidering af politik for psykiatri og handicap#30 - Spørgetid - 20. december 2018

Se eller gense mødet i kommunalbestyrelsen d. 20. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 195
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 195
There is no video in the channel yet. There is no video yet.