30-01-2019 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 30. januar 2019#2 - Godkendelse af stedfortræder - 30. januar 2019#3 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. puljen til udearealer på skolerne#4 - Vordingborg Boligselskab afd. 501 Højbo - Lån til nye køkkener#5 - Vordingborg Boligselskab afd. 502 Møllebo - Lån til nye køkkener#6 - Facilitetsanalyse - grundlag for renovering og nyanlæg#7 - Godkendelse af spildevandstakster 2019 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S#8 - Endelig vedtagelse af Lokalplan L 09.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 39 - Bofællesskab i Stensby#9 - Deltagelse i naturprojekt EU LIFE Clima-Bombina#10 - Fritagelse for grundskyld for ejendommen Viemose Gade 105, 4771 Kalvehave. Viemose Mølle#11 - Etablering af ny ungeenhed - Leje af lokaler, deponering, medarbejder fra Faxe og lederløn#12 - Rammeaftale for regional specialtandpleje 2019#13 - Kvalitetsstandarder vedrørende borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne#14 - Godkendelse af Politik for Børn og Unge#15 - Udpegning af yderligere én stedfortræder for medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen til Børn og Unge-udvalget#16 - Udpegning af stedfortræder for delegerede og dennes stedfortræder til Kommunalpolitisk Topmøde 2019#17 - Nyudpegning til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster#18 - Nyudpegning til bestyrelsen for Boligselskabet Domea og bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG)#19 - Nyudpegning til Taksationskommission Sjælland - Fast ejendom og Brugergruppen Nyord-reservatet#20 - Nyudpegning af suppleant til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole#21 - Spørgetid - 30. januar 2019

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 30. Januar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 124
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 124
There is no video in the channel yet. There is no video yet.