27-03-19 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 27. marts 2019#2 - Godkendelse af stedfortræder - 27. marts 2019#3 - Indkommet materiale - 27. marts 2019#4 - Forslag til Kommuneplan 2018-2030#5 - Endelig vedtagelse af Lokalplan T 01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose#6 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2018 til 2019#7 - Regnskab 2018#8 - Eventuel deltagelse i sagsanlæg mod staten#9 - Anlægsregnskab - Havnerenovering 2017#10 - Anlægsregnskab - Klimaskærm og varmecentral på Skovbo#11 - Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2015#12 - Anlægsregnskab - Miljømålslov, projekter 2016#13 - Anlægsregnskab - Miljømålslov, tidligere år#14 - Anlægsregnskab - Renovering af Bårse Børnecenter#15 - Anlægsregnskab - Renovering af færgen IDA#16 - Ansøgning om anlægsbevilling og fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af cykelsti fra Lundby mod Bårse#17 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af midler til lokale havneudvalg og godkendelse af fordeling af disse midler#18 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsmidler til projektering og licitation på Aggerhus, Distrikt Præstø#19 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Autismeboliger på Kullekærvej - Etape 3#20 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering i 2019#21 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klimaløsninger på tre havne#22 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Bårsesøerne samt aftale herom#23 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af tilskudspulje til tilgængelighed#24 - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener#25 - Arbejdernes Boligselskab afd. 14 Hør- og Græsvænget - Nye køkkener#26 - Igangsættelse af udarbejdelse af Bevarende Lokalplan 0 10.07.01 for Lindholm#27 - Områdefornyelsen i Damme-Askeby - igangsættelse af anlægsarbejder#28 - Optagelse af lån til havneudvidelsen etape 2, 3 og uddybning del 2 2019#29 - Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse#30 - Musikskolen ansøger om godkendelse af vedtægtsændring#31 - Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd (VUR)#32 - Integrationsrådets årsberetning 2018#33 - Ansøgning om afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens §16b - Gåsetårnskolen#34 - Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune#35 - Spørgetid - 27. marts 2019

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 27. marts 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 416
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 416
There is no video in the channel yet. There is no video yet.