18-09-19 – Møde kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 18. september 2019#2 - Godkendelse af stedfortræder - 18. september 2019#3 - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2019#4 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedring af bygnings- og lokaleforhold for Spangen ungdomsklub#5 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af Historisk Botanisk Have#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af kommunens kystlinje m.v#7 - Forslag til Lokalplan B 15.18.02 og Kommuneplantillæg nummer 55 for boliger ved Langelinie i Stege.#8 - Forslag til lokalplan B17.01.01 Bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret i Vordingborg og forslag til kommuneplantillæg nr. 53#9 - Endelig vedtagelse af lokalplan T 04.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 33 for Lynggården Biogas.#10 - Delvis ophævelse af lokalplan nr. B102.2 Bolig-, center- og værkstedsområde i Nyråd Bycenter#11 - Forslag til tre udviklingsplaner for Præstø havnefront, Stege kyst og Vordingborg Nordhavn#12 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sydsjælland og Vordingborg#13 - Kommuneplanstrategi 2019.#14 - Anbefalinger fra §17, stk. 4 Udvalget for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed#15 - Arbejdernes Boligselskab - Nedrivning af ejendom på Parkvej 11 i Vordingborg#16 - Lejerbo - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden#17 - Buslomme ved Præstø Skole#18 - Grundlag for Legepladser#19 - Nedskiltning af hastighed for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område#20 - Nye staudebede og blomsterløg langs veje 2019#21 - Orientering om afslag på aktindsigt 1. halvår 2019#22 - Forslag til Blå Eventyr ind i Folkeskolen#23 - Delegering af beslutningskompetence til skolebestyrelserne vedr. ansøgninger om 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne .#24 - Konsekvenser af yderligere forsinkelse på monopolbrud af it-løsninger.#25 - Samarbejde med arbejdsmarkedets parter .#26 - Spørgetid - 18. september 2019

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 18. september 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 167
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 167
There is no video in the channel yet. There is no video yet.