25-03-2020 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 25. marts 2020#2 - Godkendelse af stedfortræder - 25. marts 2020#3 - Indkommet materiale - 25. marts 2020#4 - Regnskab 2019#5 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2019 til 2020#6 - Budgetbehov 2020 - Afdeling for Borger og Arbejdsmarked#7 - Børn og Familie - Implementering af KL's anbefalinger og budgetprognose for 2020#8 - Budget 2020: Udmøntning af 5 mio. kroners-puljen#9 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsregnskab - Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven#11 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø#12 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2020#13 - . Ansøgning om overførsel af resterende anlægsbevilling og puljebeløb vedr. tilgængelighed fra Udvalget for Plan og Teknik til Udvalget for Klima og Miljø - samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#14 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering 2020#15 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klintholm Havn - Omlægning til Offshore aktiviteter#16 - Anlægsregnskab - Havnerenovering 2018#17 - Anlægsregnskab - Affaldsordninger 2018#18 - Anlægsregnskab - Bygningsvedligehold 2018 .#19 - Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2018#20 - Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneller 2018#21 - Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018#22 - Anlægsregnskab - Daginstitution Nordlys i Vordingborg#23 - Anlægsregnskab - Indkøb af rengøringsmateriel#24 - Endelig vedtagelse af lokalplan B 15.18.02 Boliger ved Langelinie eller opstart af ny lokalplanproces#25 - Fastsættelse af gebyr for håndtering af våd jord og jord der skal sorteres#26 - Optagelse af lån til havneudvidelse etape 2, 3 og uddybning del 3, 2019#27 - Politisk høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020#28 - Konkurrenceprogram for Nyt Rådhus - Borgernes Hus#29 - Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Bo- og udlodningsregnskab#30 - Andelsboligforeningen Byparken II - Låneomlægning og vedståelse af kommunegaranti#31 - Vordingborg Boligselskab Krægevænget afd. 517 - Godkendelse af lån til renovering#32 - Forslag til grundlovsceremoni i forlængelse af tildeling af statsborgerskab.#33 - Vederlag til Havnebestyrelse 2020#34 - Integrationsrådets årsberetning 2019#35 - [UDGÅET] Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19#36 - Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd#37 - Nærdemokrati - forslag til datoer for POP-UP møder#38 - Spørgetid - 25. marts 2020

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet d. 25. marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 159
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 159
There is no video in the channel yet. There is no video yet.