29-04-2020 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 29. april 2020#2 - Indkommet materiale - 29. april 2020#4 - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2020#5 - Forslag om revision af den økonomiske politik#6 - Ansøgning om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb til projekter under Erhvervspakke II - Fremrykning af anlægsinvesteringer#7 - Årsregnskab 2019 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning#8 - Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af ejendom#9 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af signalanlæg ved Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og bygværker#11 - Orientering om byggeri og anlæg af terrasse på Havnepladsen 10, 4720 Præstø#12 - Revision og forlængelse af vandforsyningsplanen#13 - Etablering af vandledninger mellem Møn Ny vandværk, Lendemarke vandværk, Bissinge vandværk, Neble vandværk og Gammelsø vandværk#14 - Forslag til Lokalplan H 11.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 9 - Skåninge Bro Havn#15 - Ny aftale med MOENA Mønshallerne#16 - Domea afd. 18/02 Troldeparken - Lån til nye køkkener#17 - Henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet, Social- og Indenrigsministeren og til Miljøministeren#18 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19#19 - Forslag om budgetseminar for kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020#20 - Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen den 27. maj 2020#21 - Nærdemokrati - forslag til datoer for POP-UP møder#22 - Spørgetid - 29. april 2020#26 - Underskriftsark - 29. april 2020

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 29. april 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 229
De sidste 24 timer: 3
De sidste 7 dage: 10
Den seneste måned: 229
Det seneste år: 229
There is no video in the channel yet. There is no video yet.