24-06-20 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 24. juni 2020#2 - Godkendelse af stedfortræder - 24. juni 2020#3 - Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2019#4 - Forslag til Lokalplan R 16.01.02 Foreningshavnen Præstø og frigivelse af midler fra Klimapuljen til byggemodningsprojekt for Præstø foreningshavn#5 - Forslag til Lokalplan T 01.02.01 - Solceller i Køng Mose#6 - Forslag til Lokalplan T 05.02.02 og Kommuneplantillæg nr. 10 - Solceller i Barmosen#7 - §14 standsning og udarbejdelse af tillægsbestemmelse til Lokalplan Nr. 3 Hvedebakken, Bygvænget og Rugbakken i Lendemarke#8 - Årsrapport og revisionsberetning 2019 - Vordingborg Havn#9 - Forlængelse af byggekredit af havneudvidelsen etape 2, 3 og uddybning#10 - Harmonisering af vilkår for foreninger i Vordingborg Kommunes lystbådehavne#11 - Forslag til vedtægter for Havnerådet#12 - Etablering af cykelsti mellem Køng og Bårse#13 - Funktionskontrakt på asfalt for Møn, Bogø og Præstø 2020 - 2035#14 - Trafikbestilling 2021#15 - Strategi og handleplan for offentlige toiletter 2020-2023#16 - Gadekær og branddamme, ændring af ejerforhold#17 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Møn og Bogø#18 - Tomgangsregulativ 2020#19 - Medlemsforslag om byggesagsgebyrer#20 - Projektmedarbejder til koordinering af store anlægsprojekter#21 - Mulighed for sponsering på idrætsanlæg#22 - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Skema B#23 - Vordingborg Boligselskab afd. 504, Vesterbo II - Renoveringsstøtte og kapitaltilførsel#24 - Årsberetning vedr. magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap 2019#25 - Udsættelse af evaluering af forlængede sagsbehandlingstider for hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler, boligindretning og merudgifter#26 - Placering af konfirmationsforberedelse#27 - Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Valg af totalrådgiver#28 - Valg af medlem til bestyrelsen for Vordingborgskolen - Vordingborg Fri Fagskole#29 - Spørgetid - 24. juni 2020

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 24. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 219
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 219
There is no video in the channel yet. There is no video yet.