16-12-20 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 16. december 2020#2 - Godkendelse af stedfortræder - 16. december 2020#3 - Reservepulje budget 2021 - tilbageføres#4 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2021#5 - Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til oprensning af slagger ved ny daginstitution i Præstø#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nyt Rådhus - Borgernes Hus#7 - Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Godkendelse af projektforslag#8 - Forslag til Lokalplan H 17.01.04 og Kommuneplantillæg nr. 19 - Udvidelse af Vordingborg Havn#9 - Domea afd. 18/01 Strandgården - Forslag om renovering i samarbejde med Landsbyggefonden#10 - Domea afd.18/06 Kirsebærplantagen - Renovering i samarbejde med Landsbyggefonden#11 - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Udlejningsregler#12 - Forslag om prisreduktion på Servicepakke 1 til beboere på plejecentre#13 - Overførsel af driftsmidler fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid til Udvalget for Plan og Teknik - Harmonisering af vilkårene for foreninger i de kommunale lystbådehavne#14 - Beslutning om kvalitetsudvikling af visiteret dagaflastning/socialpædagogisk støtte til børn i Vordingborg Kommune#15 - Godkendelse af omplacering af mindreforbrug i Træning og Rehabilitering#16 - Bemyndigelse til salg af grund i Præstø#17 - Ændring af DGI Husets vedtægter og sammensætning#18 - Ud- og indtræden af Handicaprådet#19 - Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Mette Gerdøe-Frederiksen på vegne af Enhedslisten om uledsagede flygtningebørn#20 - Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Mette Gerdøe-Frederiksen om skattelyfri kommune#21 - Spørgetid - 16. december 2020

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 16. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 117
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 21
Det seneste år: 117
There is no video in the channel yet. There is no video yet.