24-03-21 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2021#2 - Godkendelse af stedfortræder - 24. marts 2021#3 - Indkommet materiale - 24. marts 2021#4 - Borgerrådgiverens årsberetning 2020#5 - Regnskab 2020#6 - Regnskab over de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020#7 - Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2020 til 2021#8 - Ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune#9 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye monteringshuller til flagstænger i Præstø#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2021#11 - Ansøgning om kommunegaranti og tillægsbevilling på optagelse af lån hos Østmøn Drikkevand a.m.b.a#12 - Forslag til Lokalplan E 17.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 - Erhvervsområde Masnedø Havn#13 - Anlægsregnskab - Afvandning i Masnedsund#14 - Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019#15 - Anlægsregnskab - Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)#16 - Anlægsregnskab - Femern Bælt Ny perronbro#17 - Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2019#18 - Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016#19 - Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2014-2016#20 - Anlægsregnskab - Præstø Havn, anlægspulje#21 - Anlægsregnskab Flexhallen i Stege#22 - Anlægsregnskab Foreningshus i Stege - Lendemarke#23 - Anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev#24 - Anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset Vordingborg#25 - Ansøgning om leje af kommunal jord til anlæg af multibane#26 - COVID-19 - kompensation til private leverandører#27 - Udmøntning af statslige midler til normering i dagtilbud 2021#28 - § 17 stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' - behandling af udvalgets anbefalinger#29 - Databeskyttelsesrådgiverens audit 2020 - endelig audit for Vordingborg Kommune#30 - Den forebyggende indsats - Årsrapport 2020#31 - Årsberetning 2020 - Integrationsrådet#32 - Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti#33 - Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti#34 - Medlemsforslag fra Socialdemokratiett1 - Meddelelse om udtræden af Socialdemokratiet#35 - Spørgetid - 24. marts 2021

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i januar.

Denne video er set i alt: 141
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 141
Det seneste år: 141
There is no video in the channel yet. There is no video yet.