28-04-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden - 28. april 2021#2 - Godkendelse af stedfortræder - 28. april 2021#3 - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2021#4 - Ansøgning om anlægsbevilling og fremrykning samt frigivelse af rådighedsbeløb til ansøgning om ny pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter#5 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb grønne udviklingsprojekter 2021#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vejtræer og alléer 2021#7 - Ansøgning om at rykke rådighedsbeløb til arealerne foran hallerne i Stege fra 2021 til 2022#8 - Forslag til lokalplan R 15.16.01 Bocartbane vest for Tjørnemarke og Forslag til kommuneplantillæg nr. 18. med tilhørende miljørapport#9 - Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter#10 - Frigivelsessag - Anvendelse af uforbrugte byfornyelsesmidler 2018 til Stationsområdet i Vordingborg#11 - Overtagelse af arealer på Masnedø#12 - Omlægning af Røstofte Skovvej#13 - Godkendelse af hvidbog for Klintholm samt videre udvikling og planlægning#14 - Årsregnskab 2020 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning#15 - Takster 2021 - Lystbådehavne#16 - Strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune#17 - Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19#18 - Forslag til procedure i forbindelse med besøg på kommunens institutioner etc.#19 - Godkendelse af Region Sjællands Praksisplan for fysioterapi 2021-2024#20 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-Huset Vordingborg#21 - Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vilde vulkaner 2021#22 - Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti - Dannebrog i byrådssalen#24 - Medlemsforslag fra Venstre - Hjemmearbejdspladser for kommunens ansatte#25 - Medlemsforslag fra Nye Borgerlige - Tilskud til pasning af egne børn#26 - Medlemsforslag fra Nye Borgerlige - Fritvalgsordning på børnepasningsområdet#27 - Medlemsforslag fra Nye Borgerlige - Jobformidling#28 - Medlemsforslag fra Nye Borgerlige - Pylon vedr. afkørsel 41#29 - Medlemsforslag fra Nye Borgerlige - Behandling af byggesager#30 - Spørgetid - 28. april 2021

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 28. April 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 388
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 388
There is no video in the channel yet. There is no video yet.