24-06-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden - 24. juni 2021#2 - Godkendelse af stedfortræder - 24. juni 2021#3 - Anmodning om orlov - kommunalbestyrelsesmedlem#4 - Indkommet materiale - 24. juni 2021#5 - Revisionsberetninger 2020#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier i 2021#7 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter i 2021#8 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til overdækning Aggerhus#9 - Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern Bælt (Orevej)#10 - Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til ombygning af faglokale, Møn Skole#11 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af P-plads ved Bogø Hallen#12 - Endelig vedtagelse af Lokalplan H 17.03.01 og Kommuneplantillæg nr. 19 - Havneudvidelse#13 - Forslag til Lokalplan R 05.02.01 Mosegårdens Fritidsområde og Kommuneplantillæg nr. 27#14 - Vordingborg Boligselskab afd. 516 Søvænget - Låneoptagelse til renovering#15 - Forslag til ordensreglement for kommunale arealer ved Klosternakke og Dalen i Præstø#16 - Placering af pendlerparkering ved Vordingborg Station#17 - Husbåde#18 - Spildevandsplan 2021-2032#19 - Cykelstiplan 2021#20 - Trafikbestilling 2022#21 - Forslag til ekstra tiltag til foreningernes genåbning efter corona nedlukningen#22 - Forslag til fastsættelse af medlemstal for kommunalbestyrelsen for valgperioden fra 2022 til 2025#23 - Forslag til politisk organisering, mødestruktur etc. gældende for valgperioden 2022 til 2025#24 - Forslag til indkøb af IT-udstyr til den kommende Kommunalbestyrelse i perioden 2022-2025#25 - Godkendelse af forslag til valgregler ved seniorrådsvalget#26 - Årsberetning 2020 for Bevillingsnævnet i Vordingborg Kommune#27 - Forslag til revideret forretningsorden for Vordingborg Kommunes Integrationsråd#28 - Rammeaftale om danskuddannelse#29 - Spørgetid - 24. juni 2021

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 209
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 30
There is no video in the channel yet. There is no video yet.