26-01-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#59 - Spørgetid#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Indkommet materiale#4 - Valg af medlemmer, formand, social sagkyndig og suppleanter for Huslejenævnet#5 - Valg af medlemmer, formand, social sagkyndig og suppleanter for Beboerklagenævnet#6 - Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet#7 - Valg af medlemmer og suppleanter til Integrationsrådet#8 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd#9 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved Folketingsvalg#10 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved Folkeafstemninger#11 - Valg af medlemmer til valgbestyrelse ved Europa Parlamentsvalg#12 - Godkendelse af, at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Vordingborg Kommune#13 - Bemyndigelse af personer til at forestå vielsen#14 - Valg af medlemmer til brugergruppe omkring Nyord-reservatet#15 - Valg af medlemmer af Bygningspræmieringsudvalget#16 - Valg af medlemmer til åstedsforretninger i forbindelse med kommunale ekspropriationer#17 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Pavillon K#18 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Liselund Gl. slot#19 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for STARS#20 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Thorvaldsen samling Nysø#21 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Teaterforeningen Bøgestrømmen#22 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museum Sydøst Danmark#23 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for MOENA Mønshallerne#24 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Cantabile 2#25 - Valg af medlemmer til Prins Jørgens Garde#26 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Prins Jørgens Gardes Fond#27 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Lejerbo#28 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Boligselskabet Sydsjælland#29 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Boligselskab#30 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Fri Fagskole#31 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Avnø Naturskole#32 - Valg af medlemmer til bestyrelsen på Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund#33 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Gymnasium og HF#34 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for SOSU, Nykøbing Falster#35 - Valg af medlem Fonden for Femern Bælt Development#36 - Valg af medlemmer til Femern Bælt Komitéen#37 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint#38 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Geocenter Møns Klint A/S#39 - Valg af medlem og personlig suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst#40 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for VisitSydsjælland-Møn aktieselskab#41 - Valg af medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn aktieselskab.#42 - Valg af medlem til bestyrelsen for Den Lokale Aktionsgruppe Sydsjælland (LAG)#43 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Destinationsudvikling#44 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme#45 - Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Erhverv A/S#46 - Valg af medlemmer til Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati#47 - Valg af medlemmer til Skatteankenævn Storstrøm#48 - Valg af medlemmer til Vurderingsankenævn Storstrøm#49 - Forslag til mødeplan for 2022-2025 - Kommunalbestyrelsen#50 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilgængelighed#51 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til APV arbejder 2022#52 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2022#53 - Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022#54 - Endelig godkendelse af udviklingsplan for Vordingborg Vest - Rosenholmene#55 - Kørsel af borgere med kognitive handicaps#56 - Kommissorium til Erhvervsmasterplan 2030#57 - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Optagelse af lån til nye tage#58 - Trafikbestilling 2022 - sommerbusser på Møn

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 26. januar 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 149
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 149
There is no video in the channel yet. There is no video yet.