27-04-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Indkommet materiale#4 - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2022#5 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 12, lokalplan C 15.14.02 Sukkerfabrikken Møn, Miljøkonsekvensrapport samt vilkår efter 25§#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier 2022#7 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af signalanlæg ved Sukkerfabrikken i Stege i 2022#8 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2022#9 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af P-plads bag Hjertehaven#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Udbedring af afvanding i Udby#11 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Funktionskontrakter og Følgearbejder i 2022#12 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til skridsikring af boardwalk omkring Hulemosesøen#13 - Ansøgning om fremrykning, tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring til Offshore i Klintholm Havn i 2022#14 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ny maskine til ændret rabatslåningsmetode#15 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til brug for forundersøgelse af arkivlokaler#16 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af midler fra pulje til udvikling/renovering af idrætsfaciliteter#17 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af sti, bro og parkering til Støberihallerne#18 - Forslag til Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev#19 - Fritagelse for grundskyld#20 - Fritagelse for stigning i grundskyld#21 - DK2020 Klimaplan - Målsætninger#22 - Status flexboligordningen 2021#23 - Vordingborg Boligselskab afd. 504 Vesterbo II - Ansøgning om dispensation#24 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21#25 - Forslag til ændring af Styrelsesvedtægten – 1. behandling#26 - Magtanvendelser - Årsrapport 2021 fra Afdeling for Pleje og Omsorg#27 - Forebyggende indsats - Årsrapport 2021#28 - Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsenTD2 - Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S#29 - Spørgetid

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 27. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 107
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 107
Det seneste år: 107
There is no video in the channel yet. There is no video yet.