23-05-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Økonomirapportering pr. 31. marts 2022#4 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af belægninger på skoler og institutioner#5 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighed 2022#6 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks Have i Præstø#7 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsforbedringer i Gl.Lundby#8 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af p-plads på Lendemark Hovedgade#9 - Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 1. kvartal 2022#10 - Ekspropriationsbeslutning for etablering af cykelsti fra Bogø Havn til Bogødæmningen og fra Bogødæmningen til Fanefjordgade#11 - Trafikbestilling 2023#12 - Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032#13 - Regulativ for husholdningsaffald 2023#14 - Implementering af affaldssortering på kommunale institutioner#15 - Strategiplan for Ladeinfrastruktur#16 - Job og Borgerservice, Algade 63, statusorientering#17 - Anvendelse af Iselinge gl. svømmehal#18 - Justering af takst for madservice#19 - Vedtægter for Seniorrådet#20 - Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen den 29. juni 2022#21 - Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Lån til udskiftning af tag#22 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Foreløbigt budget 2023#23 - Måltal for søgning til ungdomsuddannelser#24 - Orienteringssag vedrørende magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap 2021#25 - Godkendelse af medlem med særligt kendskab til virksomhedsøkonomi blandt bevillingsnævnets medlemmer#26 - Valg af nyt medlem til bevillingsnævnet#27 - Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten#31 - Spørgetid

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 23. maj 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 143
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 143
There is no video in the channel yet. There is no video yet.