29-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Revisionsberetning 2021#4 - Genvurdering af overførsler fra 2021 til 2022#5 - Øget renteafdækning af langfristet gæld#6 - Revision af Økonomisk Politik#7 - Vordingborg Kommunes tilslutning til SKI-rammeaftale 50.86 om biler#8 - Betaling for borgerlige vielser som afholdes andet sted end på Rådhuset#9 - Anmodning om kommunegaranti på låneoptagelse hos Vordingborg fjernvarme a/s#10 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Blå Rute i Præstø 1.etape#11 - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til første etape af kystsikring af Nordhavnen i Vordingborg#12 - Model for anlægsstyring - Lyskrydsmodellen#13 - Opførelse af stålhal på Klintholm Havn - arbejder anbefales standset#14 - Anmodning om sammenlægning af bevillingsprogrammer og projektøkonomi ifm. områdefornyelse af havnearealer#15 - Omprioritering af midler til istandsættelse af broer og bygværker 2022#16 - Forslag til Kommuneplan 2022-2034#17 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for beskyttelse af grundvandet indenfor BNBO#18 - Resultat efter afholdt licitation på ny daginstitution i Præstø#19 - Nedlæggelse af offentlig vej på en strækning af cirka 30 - 35 meter - Lærkevænget 10, 4760 Vordingborg#20 - Ændring af vejforhold på 3 statslige naturområder på Østmøn - Beslutning tilbagetrækkes#21 - Oprettelse af Grøn Pulje#22 - Vordingborg Boligselskab afd. 4 - Ansøgning om dispensation#23 - Ansøgning om overtagelse af Parkvej 21#24 - Patientsikkerhedsarbejdet 2021#25 - Tilsyn 2021 og 2022#26 - Anmodning om udtræden som stedfortræder til kommunalbestyrelsen#27 - Spørgetid

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 29. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 108
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 12
Det seneste år: 108
There is no video in the channel yet. There is no video yet.